Megyei Prima Díj
Veszprém megye
  
Arany támogatóink
  


 
 
 
Pályázati lehetőségek
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége indul a
TÁMOP-2.5.3 C-13/1 pályázaton.

A pályázat célja ingyenes információ, szolgáltatás, tanácsadás, képzés és tájékoztatás valamennyi vállalkozás részére, időtartam 2 év.
Az együttműködő partnereinket 3 alkalommal külön is tájékoztatjuk egy-egy rendezvény keretében, projekt indításkor, az első év végén és a projekt zárásakor. A vállalkozások segítése, támogatása, fejlesztése szervezeteink számára alapvető cél.
 


PÁLYÁZATOK
http://www.nfu.hu/content/1386

AIK-2011 Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerése
Akkreditációs felhívás tanácsadó szervezetek részére a Vállalati Tanácsadás programhoz kapcsolódóan (2012)
ÁROP-1.2.16 Egyes eljárások automatizálása
DDOP-3.1.2/C-13 Oktatási intézmények fejlesztése
EKOP-1.1.16 - A bírósági szervezetrendszert érintő jogszabályi változásokból eredő fejlesztések a Bírósági Integrált Informatikai Rendszerben és a Vezetői Információs Rendszerben
EUROSTARS_HU_07 - Eurostars Pályázat
GOP-2007-4.1./11 Új Széchenyi Hitel Programok
GOP-2007-4.2/12 Új Széchenyi Hitelgarancia Programok
GOP-2011-1.3.1/F Innováció a fogászatban
GOP-2012-2.1.3 Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása
IPARJOG_12 Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása/IPARJOG_12
KDOP-3.1.1/D2-13 Megyei jogú városok városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai
KDOP-4.2.1/A-11 Térségi jelentőségű közutak fejlesztése a Közép-dunántúli régióban
KEOP – 1.4.0./12 - Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése
KEOP-1.1.1/B/10-11 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése
KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítása
KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
KEOP-2011-2.2.2/B A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése
KEOP-2011-6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek
KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
KEOP-2012-4.10.0/C - Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés
KEOP-2012-5.4.0 - Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével
KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése
KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
KEOP-2012-5.6.0/B Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai (Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartása és irányítása alatt álló, központi költségvetésből finanszírozott, önállóan működő és gazdálkodó, országos hatáskörű egészségügyi ellátó intézmények energiahatékonysági beruházásai
KEOP-2013-4.8.0 Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)
KEOP-2.4.0/B/10-11 Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén
KEOP-2.5.0/B/09-12 - Vízgazdálkodási tervezés - Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése
KEOP-2.5.0/C/12 A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése
KEOP-3.1.2/09-11 Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése
KEOP-4.3.0 Megújuló energia alapú térségfejlesztés
KEOP-7.1.0/11 Derogációs víziközmő projektek előkészítése
KEOP-7.1.1.1/09-11 és KEOP-1.1.1/09-11 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (VKSZ_12)
KÖZOP-1.5.0-09-11 KÖZOP Kiemelt Felhívás - Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása
KÖZOP-2.5.0-09-11 KÖZOP Kiemelt Felhívás - Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása
KÖZOP-3.5.0-09-11 KÖZOP Kiemelt Felhívás - Térségi elérhetőség javítása
KÖZOP-4.5.0-09-11 KÖZOP Kiemelt Felhívás - Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
KÖZOP-5.5.0-09-11 KÖZOP Kiemelt Felhívás - Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
Pályázati felhívás kiegészítés a Magyar-Francia TéT programban való magyar részvétel támogatására
TÁMOP 2.4.3.E-13/1 Szociális gazdaság és a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programok megvalósításával összefüggő szakmai fejlesztések
TÁMOP 3.1.12-12/1 A matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák fejlesztése a közoktatásban digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése révén
TÁMOP- 3.2.3.B-12/1 A komponens Építő közösségek - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése (A)
TÁMOP 3.3.12-12 Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében
TÁMOP 5.5.4-13/2 Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása (konv)
TÁMOP 6.1.2-13/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán
TÁMOP-1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével
TÁMOP-2.2.6-13/1 Szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai képzése, továbbképzése
TÁMOP-2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban
TÁMOP-2.3.6.B-12/1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban
TÁMOP-2.4.3-D-1-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban
TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban
TÁMOP-3.1.14-12 A médiaműveltség, médiatudatosság elterjesztése
TÁMOP-3.3.10.A-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása-A
TÁMOP-3.3.10.B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása-B
TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben
TÁMOP-6.2.4/B/12/2 Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés
TET_FR_12 Magyar - francia Kétoldalú TéT Pályázat
TIOP 2.2.6/12/1/A Struktúraváltás támogatása az onkológia centrumok fejlesztésével
TIOP 2.2.6/12/1/B Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével
TIOP-1.1.3-12/1 Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (Központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)
TIOP-3.2.4-13/1 Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése
TIOP-3.3.1/A-12/2 közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés
 
 
 
 

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére
 
Még több mint 2,7 milliárd forintra pályázhatnak azok a kis- és középvállalkozások, akik tanácsadási tevékenységet vennének igénybe. Pályázatok meghosszabbított határideje: 2014. június 30.
 
A programozási időszak végéhez közeledve a vállalkozások számára elérhető uniós források átmenetileg szűkebb mértékben állnak rendelkezésre. A „hagyományos” pályázatokon túl azonban közvetítőkön keresztül is támogatáshoz juthatnak a kis- és középvállalkozások (kkv-k). Ilyen például a Vállalati tanácsadás program, amely legkésőbb 2014. június 30-ig áll az érdeklődő pályázók rendelkezésére. A tanácsadási tevékenység igénybe vehető többek között jog, marketing, munkaügy vagy szervezetfejlesztés területén is.
 
Egy vállalkozás fejlesztéséhez a megfelelő infrastruktúra és eszközök rendelkezésre állása csak részben garantálhatja a sikert. Lényeges, hogy egy cég hogyan tudja ezeket az alapvető adottságokat a vállalkozás fejlődése érdekében felhasználni valamint a meglévő humán erőforrásait úgy fejleszteni, hogy az infrastrukturális lehetőségeit is hatékonyabban kihasználja. A Vállalati tanácsadás program ebben segít a kkv-knak, azaz, hogy ne csak infrastrukturálisan fejlődjenek, hanem ezzel párhuzamosan a tudásbázisuk is erősödjön. A program célja a kkv-k sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztése, a cégek irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás átadása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül.
 
A program céljainak a megvalósítása érdekében kiválasztásra kerültek a Támogatás Közvetítő szervezetek, amelyeken keresztül pályázhatnak a tanácsadási tevékenységekre a vállalkozások. Megjelenésükre a pályázási folyamatban azért volt szükség, mert így egyrészt a kkv-khoz közelebb kerül a tanácsadási tevékenység, másrészt a konstrukció általános intézményi költségei is kisebbek. A Támogatás Közvetítőknél alapkövetelmény volt a megfelelő régiónkénti területi lefedettség és a megfelelő szaktudás. A projekt részeként biztosítaniuk kell minden régióban megfelelő számú ügyfélszolgálati pontot, ahol az érdeklődők a program és vállalkozásukhoz kapcsolódó egyéb kérdések kapcsán tájékoztatást kaphatnak. A Támogatás Közvetítői szerepet olyan a kkv-szektorban tapasztalt szervezetek látják el, mint az OTP, a KA-VOSZ, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
 
A projektek utófinanszírozottak, előzetes regisztrációt követően egy egyszerű pályázati adatlap alapján a Támogatás Közvetítő dönt róluk. Jóváhagyás esetén kiküldi a támogatási szerződést a kedvezményezett számára, aki a kiválasztott tanácsadóval bonyolíthatja le a projektet.
 
Azoknak a tanácsadó cégeknek, amelyeket a kkv-k tanácsadásra felkérhetnek, a konstrukció keretében egy online rendszerben kell nyilvántartásba vetetnie magát, a www.tanacsadoakkreditacio.hu honlapon keresztül.
 
A tanácsadási tevékenység a következő szakterületeken vehető igénybe: horizontális célok; jog; közbeszerzés; marketing; munkaügy, munkabiztonság; online megjelenés, kereskedelem; pénzügy-adó-számvitel; szakfordítás; szervezetfejlesztés; technológia, termékfejlesztés; ügyvitel, adminisztráció; vállalati stratégia.
 
Az elnyerhető támogatás összege 100.000-8.000.000 forint, mértéke 50% lehet.
 
A Közép-magyarországi régióban az igényelt támogatás már meghaladja a rendelkezésre álló keretet, így az felfüggesztésre került.
 
A többi régióban azonban továbbra is elegendő forrás áll rendelkezésre a pályázatok folyamatos befogadásához, összesen 2,7 milliárd forint.
 
A pályázati felhívások a következő honlapokon találhatók meg:
 
Dél-Alföld, Észak-Magyarország: http://vallalatitanacsadas.kavosz.hu/regio
Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl: https://www.tanacsadastamogatas.hu/
Észak-Alföld:http://valltanacsadas.hu/
 
Forrás: http://www.nfu.hu/
 
 
 
Export ajánlatok
 
 06. hét (2013/01. szám)
 
 
Élelmiszeripar
 
13-01/E/ZA-1
Húskereskedelemmel is foglalkozó dél-afrikai vállalkozó magyar sertéshús beszállítót keres.
 
 
Építőipar
 
13-01/E/GR-1
50 éves múlttal és kiterjedt pillanatnyi üzleti tevékenységgel bíró görög vállalatcsoport, alapvetően építőipari és ingatlanhasznosítási profillal, érdeklődne magyar vállalatokkal való együttműködés iránt az alábbi területen:
- magyar vállalkozás szaktudását és referenciáit igénybe venné Görögországban vagy máshol megvalósítandó ivóvíz-ellátási, szennyvíztisztítási és hulladékkezelési projektekben.
 
 
13-01/E/IT-1
Árnyékolástechnikával foglalkozó olasz társaság magyarországi partnert keres közös gyártásra (napellenző tetők, fém és műanyag árnyékolástechnikai redőnyök, szerkezetek).
 
 
Faipar
 
13-01/E/IT-2
Olasz vállalat megbízható szállítótól nagy mennyiségű, jó minőségű pelletet vásárolna. Az ajánlatokat a technikai adatokkal, rendelkezésre álló mennyiség megjelölésével, lehetőleg irányár megadásával várják.
 
 
Fémipar
 
13-01/E/ZA-2
Dél-afrikai cég a mellékletben ismertetett csaptelepei egyes alkatrészéhez magyar gyártót keres.
 
 
 
13-01/E/IT-3
Olaszországi cég keres nagy mennyiségben hulladék fémet (nem vas-, és acélszármazékot): sárga- és vörösréz, alumínium.
 
 
13-01/E/GR-2
Tompahegesztésű szénacél csőidomokat (carbon steel butt weld fittings for pipelines) keres görög importőr/nagykereskedő. Elvárás az alábbiaknak való megfelelés:
- ASTM A234 WPB
- ANSI B36.10
 
 
Mezőgazdaság
 
13-01/E/ZA-3
Dél-afrikai cég magyarországi szállítót keres Kadarka szőlőültetvényekhez.
 
 
Műanyagipar
 
13-01/E/CZ-1
Cseh építész cég PVC tetőszigetelő fóliát és kamraszerkezetű, polikarbonát lapokat keres építési célra.
 
 
Ruhaipar
 
13-01/E/GR-3
Görög gyártó és nagykereskedő cég magyar fürdőruhagyártókat keres szerződéses munkára.
 
 
Textilipar
 
13-01/E/KR-1
Koreai cég libatoll és tollból készült termék (elsősorban paplan) gyártókat keres Magyarországon.
 
 
 
 
Vegyes
 
13-01/V/AT-1
Magyar származású, osztrák útlevéllel rendelkező úr felajánlotta átvételre divat-ékszer butikját. Bécs közvetlen belvárosában, a Naglergasse-n van a 13m2-es kis boltja bejáratott ügyfélkörrel. Opcionálisan a szomszéd érmeüzlettel (50m2) egybenyitható, ahol szintén van továbbadási szándék.
 
 
social network
face.jpg   twi.jpg
Ezüst támogatóink
 
Bronz támogatóink
 
 
 
Pártolóink:
 
 
 
 
   
INweb Informatika